Elusen

Rydym yn credu mewn edrych yn ôl i helpu rhywun ymlaen

Rydym yn cynhyrchu elw i danio pwrpas mwy na bod yn asiantaeth arall yn unig.

Rydym yn dod o hyd i gyfleoedd trwy addysg i gefnogi unigolion o gefndiroedd difreintiedig yn ariannol.

Gyda’n prentisiaid, rydyn ni’n dysgu sgiliau dylunio a busnes iddyn nhw sy’n eu harfogi a’u hannog i fentro i yrru cenadaethau ein cleientiaid.

Ein prosiectau

Gwobr Ryland Consulting mewn Cyfrifiadureg

Rydym yn gweithio gyda Phrifysgol Nottingham Trent i ddyfarnu tri myfyriwr gwyddoniaeth gyfrifiadurol blwyddyn gyntaf. Dyfernir y wobr gan banel academaidd am ‘Cynnydd Gorau’ ym mhob clwstwr: Cyfrifiadureg, Systemau Cyfrifiadurol a Thechnoleg Gwybodaeth.

Enillwyr blaenorol

2021

I’w gyhoeddi a’i ddyfarnu

2020

I gael ei gadarnhau

2019

Adam Chell
LinkedIn

Barry O’Connor
LinkedIn
barryoconnor.co.uk

James Cole
LinkedIn

Gwobr Ryland Consulting yn Ysgol Y Creuddyn

Ar hyn o bryd rydym mewn trafodaethau ag Ysgol Y Creuddyn ym Mae Penrhyn, Gogledd Cymru ynglŷn â chynnig gwobr sy’n cynnwys sesiynau tiwtora i fyfyrwyr sy’n mynd i mewn i flwyddyn 11. Mwy i ddilyn.

© 2021 Ryland Consulting Limited

Cedwir pob hawl | VAT 285359856